<: BEGIN { $header{Content_Type} = 'text/html; charset=UTF-8'; } :> SVG-dump

SVG-dump verkeerstechniek

Je kan hier je SVG'tjes dumpen, onder de volgende voorwaarden:

Omdat deze pagina in eerste instantie is opgezet voor gebruikers van forum.autosnelwegen.nl, krijg je na het uploaden een phpBB-tag die je kunt knippen+plakken voor gebruik in een forumposting.

Deze site voorziet niet in een mogelijkheid om bitmap-plaatjes te plaatsen. Die zul je elders moeten neerzetten. Bitmapobjecten binnen je SVG-tekening kun je proberen om te zetten naar vectoren. In Inkscape gaat dat met Path → Trace Bitmap....

Voordat je uploadt, moet je in Inkscape even Title en Creator invullen in File → Document Metadata.... Eventueel kun je ook Description invullen.

Vergeet niet om de paginagrootte aan je plaatje aan te passen. In Inkscape: File → Document Properties... → Fit page to selection.

Uploaden

SVG-Bestand:

Bestanden

<: my ($order) = ($get{order} || 'datetime desc') =~ /^((?:datetime|creator|title) (?:asc|desc))$/ or die "Invalid order"; sub orderlink { my ($column, $caption) = @_; my $direction = $order eq "$column asc" ? "desc" : "asc"; return sprintf( qq[%s%s], "/?order=$column+$direction", $caption, $order eq "$column asc" ? " ↓" : $order eq "$column desc" ? " ↑" : "" ); } :> <: use DBIx::Simple; use HTML::Entities qw(encode_entities); my $db = DBIx::Simple->new("dbi:SQLite:dump/dump.db", undef, undef, { RaiseError => 1 }); $db->dbh->{unicode} = 1; my $result = $db->query(" SELECT fn, datetime, creator, title, description FROM svgfiles ORDER BY $order LIMIT 1000 "); while ($result->into(my ($fn, $datetime, $creator, $title, $description))) { printf( qq[\n], $datetime, encode_entities($creator), encode_entities($title), ( $description ? '
' . encode_entities($description) . '' : "" ) ); } :>
<:= orderlink('datetime', 'Datum/Tijd') :> <:= orderlink('creator', 'Creator') :> <:= orderlink('title', 'Title') :>
%s%s%s%s